Tartalomhoz ugrás

GDPR

Kapcsolat
GDPR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hatályos: 2018. május 25-től.
Nyilatkozat: A Varga-Márfy Kft az Érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

Ön a www.varga-marfy.hu oldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja, ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén. Hírleveleinkről bármikor leiratkozhatnak, minden levélben erre linket helyezünk el.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Cég neve: Varga-Márfy Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.
Kapcsolattartó: Varga István
Cég adószáma: 11476795-2-07 Cgj. 11-09-006159
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Puskin u.17.
Közösségi adószám: HU11476795
E-mail: info@fullcolor.hu

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.


Vissza a tartalomhoz